แม่พิมพ์
    แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
แม่พิมพ์เป่า
แม่พิมพ์ยาง
   
       ผลิตภัณฑ์พลาสติก
    ของใช้ในครัวเรือน
    อุปกรณ์ทางการแพทย์
    ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
    เครื่องเขียน สำนักงาน 
    ของเล่น & กีฬา
    พรีเมี่ยม & บรรจุภัณฑ์
    สวน & สัตว์เลี้ยง
    เครื่องใช้ไฟฟ้าและอะไหล่
    อุปกรณ์เสริมของเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
    อุตสาหกรรมยานยนต์
    วัสดุช่วยในการก่อสร้าง
      โรงแรม / ภัตตาคาร / อุปกรณ์บนเครื่องบิน
       
       Eternity By Rungroj
   
       PR & News
 
         Contact Us 
 
 
         Site Map 

 
               RUNGROJ MOLDPLAS CO, LTD.

                
         
Rungroj Moldplas Co.,Ltd. May sounds be a new comer for plastic mold-
industry. But actually, we perform in this field longer than 30 years in thename
of “Rungroj Karnchang”- a plastic mold producer – and “R plastic Ltd.,Part.
a professional plastic injector - with the same management team
.
 
   
                รุ่งโรจน์โมลด์พลาส จำกัด

           
         ชื่อบริษัท รุ่งโรจน์โมลด์พลาส จำกัด อาจฟังดูเหมือนผู้มาใหม่สำหรัอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์พลาสติก หากแท้จริงแล้ว เราดำเนินงานในธุรกิจนี้มานานกว่า 30 ปี ภายใต้ชื่อ
รุ่งโรจน์การช่างผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก และ รุ่งโรจน์พลาสติก ผู้ฉีดพลาสติกระดับมือ-
อาชีพ โดยมีเจ้าของกิจการและผู้บริหารเป็นคนคนเดียวกัน
   
   
   
     
>> More   >> More
                                                                                              

      
Current Pageid = 1